Українська          Російська         Англійська

 Головна Інформація Послуги Про нас Клієнти Контакти Відгуки   

 HACCP

 

Безпека продуктів харчування стала предметом серйозної зацікавленості у всьому світі.

Минуле свідчить, що слабкий контроль продуктів харчування може спричинити негативний вплив на наше повсякденне життя і навіть повністю змінити долю успішних компаній.

Тиск з боку споживачів, екологічних асоціацій і урядових органів примушує всі організації, які входять в коло постачальників продуктів харчування (первинні виробники, організації громадського харчування, ресторани, готелі, виробники продуктів, перевізники, роздрібні торгові компанії, продовольчі склади і компанії-виробники кормів для тварин), впроваджувати систему менеджменту безпеки продуктів харчування.

Аналіз ризиків і Критичні Контрольні Точки (ХАССП) – це міжнародний стандарт, що визначає вимоги до системи менеджменту безпеки продуктів харчування.

Система ХАССП допомагає організаціям сконцентруватися на тих ризиках, які впливають на безпеку продуктів харчування і харчову гігієну, систематично ідентифікувати, встановлювати і дотримуватися допустимих значень параметрів в критичних контрольних точках протягом всього процесу виробництва харчових продуктів.

ХАССП грунтується на семи принципах:

1. Проведення аналізу небезпечних чинників, пов’язаних з виробництвом харчових продуктів на всіх стадіях життєвого циклу продуктів, починаючи з розведення або вирощування і до кінцевого споживання, охоплюючи стадії оброблення, переробку, зберігання, транспортування та реалізацію. Виявлення умов виникнення небезпечних чинників і вживання заходів щодо їх контролювання на всіх стадіях.

2. Визначення критичних точок етапів (операцій) технологічного процесу, в яких треба його контролювати, щоб усунути (мінімізувати) вплив небезпечних чинників або можливість їх появи. Під ”етапом (операцією)” розуміють будь-яку стадію життєвого циклу харчових продуктів.

3. Визначення критичних меж, яких слід дотримуватися для того, щоб упевнитися, що критична точка перебуває під контролем.

4. Розроблення систем моніторингу, які дають змогу забезпечити контролювання у критичних точках технологічного процесу за допомогою запланованого випробування або спостерігання.

5. Розроблення та застосування коригувальних дій у разі, якщо результати моніторингу свідчать про відхилення встановлених критичних меж.

6. Розроблення процедур перевірки, що дає змогу впевнитися в ефективності функціонування системи.

7. Документування процедур і реєстрування даних, необхідних для функціонування системи.

Сертифікація системи менеджменту харчових продуктів на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 22001:2007 принесе наступні вигоди Вашій організації:

 •  покращить як безпеку, так і систему менеджменту безпеки харчових продуктів
   
 •  продемонструє Вашу прихильність виробництву/ торгівлі безпечними харчовими продуктами
   
 •   підвищить рівень довіри споживачів, роздрібної торгівлі та інших потенціальних партнерів
   
 •  поліпшить перспективи завоювати нові ринки і нових клієнтів
   
 •  закріпить авторитет Вашої торгової марки і корпоративного іміджу
   
 •  підвищить рівень довіри з боку наглядових органів.

ПІДТВЕРДІТЬ СВІЙ НАМІР ДОТРИМУВАТИСЬ НОРМ БЕЗПЕКИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ !


Відправити повідомлення для: ISO9001@mail.lviv.ua з питаннями та пропозиціями.

Дата модифікаії: 17.12.2008
Copyright © 2007 Центр управління якістю "СертЯкість". Всі права застережені.